1η μέρα

Μαγνητοσκοπημένες Μεταδόσεις 2011

Aνηφορικός δρόμος νέων, ανδρών και γερόντων με τοπική ενδυμασία στο πεδίο της μάχης του Καραϊσκάκη. 

Το δρώμενο στη βρύση

Απονομή επάθλων. Παραδοσιακοί τοπικοί χοροί.