3η μέρα

Μαγνητοσκοπημένες Μεταδόσεις 2011

Αγωνίσματα: σφαιροβολία, λιθοβολία

Αγωνίσματα: πάλη, διελκυστίνδα

Το Χάλασμα του Πανηγυριού – Κοινό τραπέζι

Το Χάλασμα του Πανηγυριού – Συμβολικός Χορός στο προαύλιο του Ιερού Ναού.