Αθλήματα – Ανηφορικός (αρχείο)

Το φωτογραφικό υλικό είναι από το αρχείο του Studio Απεικόνιση του Κώστα Κατσίμπα.