Λιτανεία

agiosgeorgios09

Εικόνα 500 από 500

Φωτογραφίες από την παραμονή της εορτής του Αγίου Γεωργίου το «Πανηγυράκι» του 2011.

 

Το φωτογραφικό υλικό είναι από το αρχείο του Κώστα Κατσίμπα.